Friday, 7 August, 2009

പ്രശംസ ഒരു നല്ല ഔഷധം ആണോ?

യോഗ്യരായവരെ പ്രശംസിക്കുന്നതിലൂടെ അവര്‍ കൂടുതല്‍ യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു.....
അതേസമയം (സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം മൂലം)
അയോഗ്യരെ പ്രശംസിക്കുന്നതിലൂടെ
അവര്‍ അഹങ്കാരികളായി മാറുന്നു...ശരിയല്ലെ??

No comments:

Post a Comment